Zagorkin pisaći stol

Zagorka je često u intervjuima za novine opisivala kako nastaju njezini romani – što je motivira, kako stvara likove, kako teče sam proces pisanja, a kako istraživanje. Ovjde ćete u narednim tjednima moći porčitati neke zanimljivosti vezane uz ovu temu.

 

Dakle, kako sve počinje?

„Kad želim napisati novi roman, izaberem ideju družtvenu, socialnu ili političku, za koju želim agitirati. Zatim potražim u poviesti događaje, koji su najprikladniji prikazati ideju. Ponaiprije proučim što se sve dogadjalo u ono povjestno doba u našoj domovini kao i susjednim zemljama. Zatim moram „opetovati“ i najstarije poviesti, da se pojedine osobe u romanu mogu poslužiti dogadjajima, citatima i anegdotama počev od Herodota, pošto su ove veoma zgodne u dialogu, kad osoba radnje želi postići posebno značenje i dojam. Nakon toga moram proučiti, kakav je bio u onom vjeku družtvovni poredak, kulturni, obiteljski život, jednom rječju, cieli način života u svim slojevima pučanstva. Isto mi je tako važno da upoznam pozornicu tih dogadjaja: krajobraze, gdje se radnja zbiva, dvorove, tamnice, kuće, radionice, kuhinje – dapače i – kuhinjske recepte. Uviek sam nastojala upoznati pozornicu romana osobno, ne samo u domovini, pa sam tako za svoje romane morala putovati u Gornju i Donju Austriju, Ugarsku, u arhive Pešte i Beča, u Rumunjsku, Bavarsku, Češku itd. (…)

Scenu romana moram poznati tako dobro, kao svoj stan, jer sam inače izgubljena u kretanju sa mojim osobama. Jednom mi je rekao jedan odlični urednik: „Kog vraga trošite tolike novce i vrieme za knjige i proučavanja! Kaj mislite, da vam to tko uvažuje? Ljudi si misle: vidiš, kaj je to Zagorka sve skup zmislila i obesila publiki za povjest!“ Uza sve to sam radila dalje po svojem, valjda s razloga, što me moj novinarski reporterski nagon silio, da vidim o čemu pišem. Ovo je povjestno traženje za roman meni najzanimljivije, ako i najteži posao, a pruža mi veliki užitak.“

“Nova Hrvatska”, IV/1944., broj 269, 14. str.

 

Naredno:

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (2. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (3. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (4. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (5. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (6. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (7. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (8. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (9. dio)

Kako je Zagorka pisala svoje romane? (10. dio)