Poznato je kako je Zagorkina bibliografska građa/građa o Zagorki brojna, raznovrsna, razasuta, tek manjim dijelom primjereno suvremenim stručnim kriterijima vrednovana i interpretirana, pa njezino sređivanje iziskuje sustavan, metodički i entuzijastičan, stručni rad. Prvi korak u tom smjeru bila bi izrada jedinstvene Zagorkine bibliografije koja bi obuhvatila tiskanu građu nastalu kao rezultat Zagorkinog književnog i novinarskog rada ali i građu koja je nastala kao rezultat izučavanja Zagorkinog djela.

U konkretnom slučaju, na ovim stranicama objavljujemo prikupljenu bibliografsku građu o Zagorki, nastalu kao rezultat stručnog i znanstvenog istraživačkog rada o Zagorki. Riječ je o bibliografiji u nastajanju jer su ovdje prezentirane bibliografske jedinice o Zagorki nastale prije svega odabirom citirane građe o Zagorki u objavljenim zbornicima koji donose tekstove sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe“ koji se redovito održava od 2007. godine u okviru manifestacije Dani Marije Jurić Zagorke. Navedeni zbornici, uzeti su za izvor građe o Zagorki jer su znanstveni skupovi pridonijeli povećanju produkcije tekstova o Zagorki, a tekstovi koji su pri tome citirani uključivali su i one, sada već antologijske, koji su nastajali tijekom duljeg vremenskog razdoblja u istraživanju Zagorkinog života i djela.

Usto, odluka o prikupljanju i prvenstvu prezentacije građe o Zagorki, a ne samog Zagorkinog djela, proistječe iz razloga dostupnosti ove potonje stručnoj i široj javnosti (vidjeti, na primjer, mrežne stranice Knjižnica Grada Zagreba na kojima je objavljena selektivna bibliografija Zagorkinih djela).

Bibliografske jedinice koje ovdje navodimo, istovremeno su i orijentir pri stvaranju Zagorkine knjižnične zbirke u okviru knjižnice Centra za ženske studije. Ovo je projekt u nastajanju gdje bi zaokruživanje određenje cjeline zahtijevalo i sustavniji istraživački rad uz primjerenu financijsku potporu.

Pregled bibliografije

B

Badurina, Natka. 2009. „Kako je osobno postalo političko u Zagorkinoj Evici Gupčevoj”. U: Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka– život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić. Zagreb, Centar za ženske studije, str. 59-74.

Barudžija, Gordana, Anić, Rebeka Jadranka. 2009. “Marija Jurić Zagorka i Josip Juraj Strossmayer”. U: Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu. Priredile Svenka Savić i s. Rebeka Jadranka Anić. Novi Sad. Futura publikacije, Ženske studije i istraživanja, str. 206-221.

Blašković, Milan. 1989. “Ne Marija, nego Marianna”. Večernji list, 8. travnja, str. 12-13.

Benyovsky, Lucija. 2008. „Društvo Hrvatska žena i Zagorka“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 87-110.

Br. Kr. [Kragić, Bruno]. 2005. “Jurić, Marija (Zagorka)”. U: Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, I–Kal. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 609-612.

C

Coha, Suzana. 2007. “Od fenomena do modela. U povodu Lasićeve Zagorke”. Nova Croatica, 1, str. 75-98.

Coha, Suzana. 2008. „Konstrukcija i reprezentacija ženskoga identiteta u Zagorkinom Ženskom listu” U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 257-297.

D

Detoni Dujmić, Dunja. 1998. „Marija Jurić Zagorka. Priča koja ne može prestati“. U: Ljepša polovica književnosti. Zagreb: Matica hrvatska, str. 153-167.

Donat, Branimir. 1988. “Zagorka na tragu Šenoe, Tomića i Gjalskog”. U: Marija Jurić Zagorka, Mala revolucionarka (pogovor). Zagreb: Mladost, str. 159-169.

Donat, Branimir. 1990. “Zagorka na tragu Šenoe, Tomića i Gjalskog”. U: Drukčije. Eseji i feljtoni. Zagreb: Znanje, 86-98.

Dremel, Anita. 2009. „Zagorkin pop feminizam u naraciji njezinih autobiografija”. U: „Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka– život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str.155-173.

Đ

Đorđević, Bora. 1979. Zagorka – kroničar starog Zagreba. Sisak: Joža Rožanković.

F

Fališevac, Dunja. 2002. “Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke”. Umjetnost riječi, 2002, br. 4, str. 243-260.

Feldman, Andrea. 2000. “Marija Jurić Zagorka (1873.–1957.)”. U: Liberalna misao u Hrvatskoj. Prilozi povijesti liberalizma od kraja 18. do sredine 20. stoljeća. Ur. Andrea Feldman, Vladimir Stipetić, Franjo Zenko. Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, str. 185-195.

G

Galić Kakkonen, Gordana i Grubišić Pulišelić, Eldi. 2008. „ Zagorkin književni prostor destrukcije ili kakva je to strahovita moć što gazi živote žena?“ U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 301-321.

Gluhak, Alemko. 2004. „Jezik vremena Marije Jurić Zagorke“. U: Grička vještica, 7, Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 7, Zagreb: Školska knjiga i Naklada Marija Jurić Zagorka, str. 664-685.

Grbelja, Josip. 2005. “Marija Jurić Zagorka: Bolna istina”. Forum. Mjesečnik razreda za književnost HAZU, god. 44, br. 4-6, str. 665-684.

Grdešić, Maša. 2005. “Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost”. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2004. godine u Splitu. Ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić. Split: Književni krug, str. 214-235.

Grdešić, Maša. 2006a. “Plameni inkvizitori između ‘historijske vjernosti’ i romantične idealizacije”. U: Marija Jurić Zagorka, Plameni inkvizitori, 2 (pogovor), Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 9. Zagreb: Školska knjiga i Naklada Marija Jurić Zagorka, str. 695-706.

Grdešić, Maša. 2006b. “Melodramatska imaginacija i prosvjetiteljske tendencije u Vitezu slavonske ravni”. U: Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni. Zagreb: Školska knjiga, str. 495-509.

Grdešić, Maša. 2008. “Divno čudovište”: uvod u Zagorkinu koncepciju androginije“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 357-388.

Grgić, Kristina. 2009. „Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma”. U: „Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka– život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008.

Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str.17-36.

Groznica, Anita. 2008. „Velika Zagorka u Maloj revolucionarki. Sistemski pogled na neke figure devijacije u naraciji jednog historijskog romana“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 323-342.

H

Hergešić, Ivo. 1979. “Predgovor”. U: Marija Jurić Zagorka, Tajna Krvavog mosta. Zagreb: Stvarnost, str. VII-XXXVIII.

Hergešić, Ivo. 1982. “Predgovor”. U: Marija Jurić Zagorka, Grička vještica. Tajna Krvavog mosta. Zagreb: Stvarnost, Liber, str. V-XXXVI.

Hribar Ožegović, Maja. 2007a. „Marija Jurić – Zagorka: Bila sam uvijek svama!“. Novi plamen: za slobodu, mir i socijalnu pravdu, god. 1, br. 3-4, str. 62-63.

Hribar Ožegović, Maja. 2007b. „Marija Jurić Zagorka: ‘Što je moja krivnja?’“. Novi plamen: za slobodu, mir i socijalnu pravdu, god. 1, br. 4-5, str. 73-75.

Hribar Ožegović, Maja. 2008. “Zagorka i kazalište”. Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, god. 13, br. 1-2, str. 121-136.

Hrvatski biografski leksikon. 2005. “Jurić, Marija (Zagorka)”. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, knjiga 6, str. 609-612.

J

Jakobović Fribec, Slavica. 2006a. “Marija Jurić” U: A Bibliographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Ur. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi. Budapest, New York: Central European University Press, str. 195-200.

Jakobović Fribec, Slavica. 2006b. “Marija Jurić Zagorka: protagonistica nenapisane povijesti hrvatskog feminizma”. Književna republika, br. 5-6, vol. IV, str. 43-52.

Jakobović Fribec, Slavica. 2006c. “Marija Jurić Zagorka: protagonistica nenapisane povijesti hrvatskog feminizma”. Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, god. 62, br. 6, str. 14-24.

Jakobović Fribec, Slavica. 2007a. ”Zazorno tijelo, feministički korpus. Žensko pisanje, ginokritika i feminizam u Hrvatskoj”. U: Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije prakse: zbornik radova s FemFesta. Ur.Ankica Čakardić, Ana Jelušić, Daniela Majić, Tanja Ratković. Zagreb: Centar za ženske studije, 197-210.

Jakobović Fribec, Slavica. 2008a. Vodič Zagorkinim tragom kroz Zagreb. Zagreb: Centar za ženske studije.

Jakobović Fribec, Slavica. 2008b. „Zagorka – subjekta otpora: svjedokinja, akterica, autorica – ili feminizam, ovlašćivanje slobode i ravnopravnosti žene, politička strast 20. stoljeća“ U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa“Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 13-42.

Jukić, Tatjana. 2005. “Vitez, žena, Petar Pan: Odrastanje povijesti u Zagorkinoj Gordani”. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII (ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Buzančić). Split: Književni krug. 205-213.; proširena verzija objavljena kao pogovor Gordani, Zagreb: Školska knjiga, 2007.

Jukić, Tatjana. 2007. “Tajni agenti ili agenti tajne? Le Carré u Hrvatskoj i obećanje manjinske književnosti”. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX (ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Buzančić). Split: Književni krug, str. 281-291.

Jukić, Tatjana. 2008. “Detekcija i melankolija: Zagorka, Freud, Deleuze”. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa“Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 389-396.

K

Kolanović, Maša. 2006a. “Zagorka – sinonim za popularno”. U: Marija Jurić Zagorka, Jadranka, 2, Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 11. Zagreb: Školska knjiga i Naklada Marija Jurić Zagorka, str. 575–594.

Kolanović, Maša. 2006b. “Svjetovno pismo Marije Jurić Zagorke”. U: Marija Jurić Zagorka, Kći Lotršćaka, Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 13, Zagreb: Školska knjiga i Naklada Marija Jurić Zagorka, str. 449-465.

Kolanović, Maša. 2006c. “Od pripovjedne imaginacije do roda i nacije: Marija Jurić Zagorka u kontekstu žanra romanse”. U: Osmišljavanja. Zbornik u čast 80. rođendana akademika Miroslava Šicela. Ur. Vinko Brešić. Zagreb: FF press, str. 327–358.

Kolanović, Maša. 2008. “Zagorkin popularni feminizam u međuprožimanju novinskih tekstova i romansi”. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa“Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 203-220.

Kožul, Stjepan. 2008. “Književnica Marija Jurić Zagorka i Jurići u župi Nevinec kod Bjelovara”. U: Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = Annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis, 12, Zagreb, str. 151-276.

L

Lasić, Stanko. 1986. Književni počeci Marije Jurić Zagorke (1873.–1910.). Uvod u monografiju. Zagreb: Znanje.

Leksikon hrvatskih pisaca. 2000. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. Zagreb: Školska knjiga.

Levstek, Ivana. 2006. Historijska naracija i historijska imaginacija: slučaj Marije Jurić Zagorke. Diplomski rad, rukopis.

Levstek, Ivana. 2008. ”Zagorka i povijesni izvori u Gričkoj vještici”. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 111-142.

LJ

Ljubić, Lucija. 2002. ”Jalnuševčani Marije Jurić Zagorke kao pučki komad”. Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, god. 46, br. 3, str. 187-201.

M

Mann, Jolán. 2008. „Mađarske teme u novinarsko-izvjestiteljskim tekstovima Marije Jurić Zagorke“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 61-85.

Mann, Jolán. 2009. „Žensko čitanje hrvatskog i mađarskog kulturnog pamćenja. Rodovi i nacije u Gordani Marije Jurić Zagorke”. U: Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka– život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str.75-96.

Matić, Alida. 1987. “Pripovjedački postupak Marije Jurić-Zagorke”. U: Trivijalna književnost. Ur. Svetlana Slapšak. Beograd: Radionica SIC, Institut za književnost i umetnost, str. 133-145.

Matijašević Željka. 2008. „Jaganjac božji koji pre-uzima grijehe svijeta: identitet u Kamenu na cesti Marije Jurić Zagorke“ U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 343-356.

N

Nemec, Krešimir. 2004. “Stroj za proizvodnju priča”. U: Grička vještica, 7, Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 7, Zagreb: Školska knjiga i Naklada Marija Jurić Zagorka, str. 651-663.

Nemec, Krešimir. 2005. “Od feljtonskih romana i ‘sveščića’ do sapunica i Big Brothera”. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole, Filozofski fakultet, Zagreb, str. 143-158.

Nemec, Krešimir. 2006. „Eros i politika“. U: Marija Jurić Zagorka, Republikanci (pogovor), Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 14, Zagreb: Školska knjiga i Naklada Marija Jurić Zagorka, str. 923-934.

Nehajev, Milutin Cihlar. 1905. “Zagorka, Evica Gupčeva, pučka drama u 5 čina”, Obzor 65, Zagreb, 20. ožujka 1905., str. 3.

O

Ograjšek Gorenjak, Ida. 2008. „Neznana prvakinja povijesti žena u Hrvatskoj“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica i Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 45-60.

Oklopčić, Biljana. 2008. „Plameni inkvizitori u kontekstu gotičkog romana“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica i Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 157-179.

Oklopčić, Biljana i Jakšić, Mirna. 2009. „Slavonska razglednica by Marija Jurić Zagorka: zrcaljenje stvarnog u fikcionalnom u romanu Vitez slavonske ravni” U :„Mala revolucionarka-Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka– život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str. 119-138.

P

Pavličić, Pavao. 2001. Rukoljub: pisma slavnim ženama. Zagreb: Mozaik knjiga.

Petrovska Kuzmanova, Katerina. 2008. „Recepcija romana Marije Jurić Zagorke u Makedoniji“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 145-155.

Protrka, Marina. 2008. „Feminina, feministička – Zagorka u procijepu autorske moći. Rani Zagorkini tekstovi u etabliranim književnim časopisima na prijelazu stoljeća“. U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke: Radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 223-236.

S

Sertić, Mira. 1973. „Povijesni roman na rubu književnosti“. Umjetnost riječi, 17, str. 124-129.

Sklevicky, Lydia. 1996. “Patuljasta amazonka hrvatskog feminizma: Marija Jurić Zagorka”. U: Konji, žene, ratovi. Zagreb: Ženska infoteka, str. 245-247.

Slapšak, Svetlana. 2009. „Emma baronica Orczy i Zagorka: sklapanje muškoga tela u avanturističko-ljubavnome romanu”. U: Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str. 37-58.

Slunjski, Ivana. 2009. „Odjeća (ne) čini ženu: stranputice binarnih opozicija“. U: Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str. 139-170.

Smrekar, Zdenka. 1937. “Naša Zagorka”. Naša žena, br. 20, str. 11.

Š

Šakić, Tomislav. 2008. „Zagorka i počeci hrvatske znanstvene fantastike“ U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 181-202.

Štimac, Vlatka. 2008. Hrvatsko modno-odijevno nazivlje: jezična analiza modnih časopisa od 1918. do 1941. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

T

Timet, Zvjezdana. 2007. “U iščekivanju happyenda”. Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, god. 63, br. 11, str. 45-49.

Tvorić, Alojzija. 2009. „Zagorka kao širiteljica liberalnih ideja u romanu Republikanci”. U: Mala revolucionarka – Zagorka, feminizam i popularna kultura: radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura” održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Ur. Maša Grdešić, Zagreb, Centar za ženske studije, str. 97-118.

V

Vujnovic, Marina [Vujnović, Marina]. 2009. Forging the bubikopf nation: journalism, gender and modernity in interwar Yugoslavia. New York, Washington, D.C./Baltimore, Bern, Franakfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford. American University Studies i Peter Lang.

Vujnović Marina. 2008. „The Emergence of Ženski List in the Context of Interwar Croatia and the Bubikopf Debate“ U: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe” održanog 30. 11. i 1. 12. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec. Zagreb: Centar za ženske studije, str. 237-256.

Ž

“Žene u Zagorkinim romanima” (anonimno). Jutarnji list XXII/1933, br. 7613, str. 5.