Centar za ženske studije udruga je osnovana 1995. godine s ciljem pružanja obrazovanja iz područja ženskih studija, djelovanja na podizanju svijesti žena te poticanja istraživanja i izdavaštva vezanog uz žensko studijske i feminističke teme. Osnovne aktivnosti Centra su obrazovanje, istraživanje, izdavaštvo, knjižnična djelatnost, organizacija kulturnih događaja, javno zagovaranje politike rodne ravnopravnosti te podrška ženskim i civilnim inicijativama u Hrvatskoj i regiji. Centar za ženske studije potiče umrežavanje, suradnju i podršku te već godinama djeluje na otvaranju političkih pitanja koja se tiču žena u javnoj sferi života.

Jedna od aktivnosti Centra jest i briga za Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke i Zagorkinu baštinu.
Naime, Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke na adresi Dolac 8 otvoren je za posjetitelje 2009. godine, nakon što je Grad Zagreb otkupio stan od njezinih nasljednika i dodijelio ga na korištenje Centru za ženske studije. U organizaciji Centra već su bili pokrenuti prvi Dani Marije Jurić Zagorke 2007. godine, povodom obilježavanja 50. godišnjice njezine smrti, a aktivnosti vezane uz Zagorku u većem su se obimu nastavile nakon otvaranja stana.

Centar u stanu provodi dokumentacijsko-informativne, obrazovne i kulturne aktivnosti vezane uz njegovanje, proučavanje i promicanje Zagorkine baštine i drugih tema vezanih uz žensko stvaralaštvo.
Svake godine krajem studenog Centar organizira kulturno-znanstvenu manifestaciju Dani Marije Jurić Zagorke, 2. ožujka obilježava Zagorkin rođendan, organizira javna predavanja o Zagorki i ženskoj književnosti svaki treći četvrtak u mjesecu, prihvat individualnih posjetitelja te grupa učenika/ca i građana/ki, sudjeluje u kulturnim manifestacijama poput Noći muzeja, izdaje zbornike radova o Zagorki, informira korisnike/ce, brine se o zbirci i uređenju stana.

Stan se sastoji od memorijalne sobe u kojoj se nalazi stalni postav zbirke (namještaj i predmeti koje je Zagorka koristila, brojna izdanja njezinih djela), od središnjeg prostora u kojem se odvijaju predavanja i druga javna događanja te od specijalizirane ženskostudijske knjižnice Centra za ženske studije.

Memorijalni je stan otvoren svaki četvrtak od 11 do 19h.

Za grupe je moguće  dogovorit posjet i ostalim danima.