„Vi se sjećate, u najtežim vremenima u beznadnim časovima diktature vi i ja, mi smo se tajno sastajali u štampanim recima mojih romana, i tu izmijenili svoj osjećaje. A sada prije svršetka meni je dužnost i pravo, da vama, publici i širokim slojevima, koji ste mi iskazivali tako dugotrajnu, postojanu vjernu sklonost, od sve duše hvalim, pa ako su vam moji retci bili bijeli rupčić, kojim ste otirali znoj s vašeg radnog čela, tada sam svoju zadaću ispunila.“ (Marija Jurić Zagorka, „Kako je bilo“, Beograd 1953: 88. str.)

Došlo je vrijeme da zajedničkim snagama odamo počast našoj Zagorki! Kao što je poznato, do danas nije ostao velik broj predmeta koji su pripadali Zagorki, a kuće njezina djetinjstva prepuštene su propadanju. Međutim, ono što još uvijek nije nestalo su sjećanja, dojmovi i osjećaji koji nas vežu za ovu popularnu spisateljicu, novinarku i borkinju za ženska i ljudska prava. Upravo njih želimo objediniti na jednom mjestu kako bismo javno pokazali razmjere njezina utjecaja na život svih generacija koje su uživale i još uvijek uživaju u njezinim djelima. Pozivamo sve ljubitelje Zagorkina života i djela da podijele načine na koje je Zagorka utjecala na njih, a sigurni smo da će pregršt toplih i pozitivnih priča pronaći svoj put do nas.

Pokažimo zajedno koliko važno mjesto Zagorka ima u našoj kulturi i povijesti! Program podupiru Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija

Istražite