Marija Jurić Zagorka prva je hrvatska politička novinarka, koja je sudjelovala pri osnivanju Hrvatskog novinarskog društva. U okviru svog djelovanja kao članice zalagala se za radna i socijalna prava novinara/ki. U suradnji Centra za ženske studije i Hrvatskog novinarskog društva, digitalizirano je gradivo Hrvatskog novinarskog društva s ciljem korištenja gradiva kao izvora pri istraživanju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke.

Od 1995. godine Hrvatsko novinarsko društvo dodjeljuje nagradu Marija Jurić Zagorka za tisak, radio i televiziju, proširivši kategorije nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo, za radijsko novinarstvo, za televizijsko novinarstvo, za internetsko novinarstvo i za istraživačko novinarstvo.

Povijest arhivskog fonda: Digitalizirano gradivo u periodu 1910.-1957. je u vlasništvu Hrvatskog novinarskog društva (originali se nalaze kod imatelja gradiva, a u knjižnici Centra za ženske studije moguće je pogledati fotokopije originala).

Sadržaj gradiva: Gradivo sadrži osobne dokumente i korespondenciju Marije Jurić Zagorke te zapisnike Hrvatskog novinarskog društva (tijekom povijesti mijenjan je naziv Hrvatsko novinarsko društvo u Sekcija Zagreb Jugoslavenskog novinarskog udruženja, Novinarsko društvo Banovine Hrvatske, Društvo novinara N. R. Hrvatske, Društvo novinara Hrvatske).

Struktura fonda

Jezik u gradivu: hrvatski, Pismo u gradivu: latinica

Dokumenti (osobni dokumenti i korespondencija)

Vrijeme nastanka gradiva: 1911. – 1957.

Obujam: 34 komada

Zapisnici* (izbor)

Vrijeme nastanka gradiva: 1910. – 1944.

Obujam: 31 komad

Zakonska odredba o novinama i novinarskom radu

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.

* S obzirom na nepotpunost i nečitljivost osobnih imena u zapisnicima, istraženi su podaci o osobnim imenima koja prema izvorima odgovaraju sadržaju u izvornim dokumentima. Popis dokumenata i zapisnika (prijepis) nalazi se ovdje, a popis izvora i istraživački dokument s identificiranim imenima ovdje.

Stvaratelj(i)

Marija Jurić Zagorka

Hrvatsko novinarsko društvo

Sekcija Zagreb Jugoslavenskog novinarskog udruženja (povijesno ime)

Novinarsko društvo Banovine Hrvatske (povijesno ime)

Društvo novinara N. R. Hrvatske (povijesno ime)

Društvo novinara Hrvatske (povijesno ime)

Izvori

Hrvatsko novinarsko društvo

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

HR-HDA-1383 – Društvo novinara Hrvatske (fond)

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Bošnjak, M. (ur.) HND – prvo stoljeće. Hrvatsko novinarsko društvo 1910. – 2010. Medijska agencija Hrvatskog novinarskog društva, Zagreb, 2010.

Majdak, P. Konstrukcija ženskog identiteta u pravaškim humorističko-satiričkim listovima druge polovine 19. stoljeća, Časopis za suvremenu povijest, Vol.47 No.2 Studeni 2015.

Novak, B., Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.

Dopunski izvori

Hrvatsko novinarsko društvo (stvaratelj)

HR-HDA-1383 – Društvo novinara Hrvatske (fond)

Zahvaljujemo Multimedijalnom institutu/Klub MaMa i Documenti na stručnoj pomoći pri realizaciji projekta financiranog od Ministarstva kulture.

Objavljeni dokumenti ne smiju se umnožavati i objavljivati bez dozvole Hrvatskog novinarskog društva (vlasnika gradiva).