Predavanje Slavice Jakobović-Fribec

Marija Jurić Zagorka

U sklopu ciklusa predavanja o Zagorki, u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, Slavica Jakobović Fribec održat će u četvrtak, 20. svibnja u 19 sati predavanje Zagorka i geslo liberalizma Sloboda, jednakost, ravnopravnost. Ulaz slobodan, dobrodošli/e!


Slavica Jakobović Fribec:

Zagorka i geslo liberalizma Sloboda, jednakost, ravnopravnost

Zagorka je bila prva profesionalna novinarka u Hrvatskoj. Još 1906. godine bila je obilježena njena 10-godišnjica rada, a prije sto godina s kolegama je osnovala prvo profesionalno udruženje novinara, Hrvatsko novinarsko društvo.

Autorica će u predavanju prikazati kako je Zagorka kroz novinarsku profesiju zagovarala uz slobodu govora i slobodu medija i druga temeljna načela građanskog liberalizma – demokraciju, socijalnu pravdu i jednakost svih pred zakonom, a posebice jednaka politička prava i građanske slobode za žene.