Kolegij: Ženske autobiografije
Andrea Zlatar Violić

Kolegij je posvećen radu na autobiografskim tekstovima ženskih autorica u rasponu od kasnog srednjovjekovlja do suvremene literature. Uvodni dio kolegija bavi se teorijskim razgraničenjem pojmova (autobiografija, autobiografski diskurs – dnevnici, pisma, memoari, svjedočanstva, autobiografska proza i poezija, autobiografski roman, biografije) te uspostavljenjem konceptualnog polja za analizu ženskih autobiografskih tekstova iz aspekta feminističke i rodne teorije. Način rada vezivat će analizu pojedinog autobiografskog teksta usporedo s teorijskim aparatom. U tom smislu, u kolegiju ćemo analizirati tekstove koji mogu biti «reprezentativni» za određene autobiografski specifične temate (djetinjstvo i odrastanje, odnos majka/kći, emancipacija od obiteljskog i socijalnog okruženja, tjelesnost, spolnost i seksualnost, bol i trauma, starost) kao i pripovjedne mehanizme – sjećanje, prisjećanje, konstrukcija dnevničke sadašnjosti – kojima se grade autobiografski tekstovi, te putem njih, uobličavaju različiti ženski tekstualni i narativni identiteti. Završni dio kolegija otvara se metamorfozama modernističke i postmodernističke autobiografske proze u medijski i kulturalno konstruiranim «celebrities-autobiografijama».

Izbor primarnih tekstova obuhvaća autorice hrvatske i svjetske autobiografske proze (između ostalih: T. Avilska, V. Woolf, S. de Beauvoir, H. Cixous, S. Hustvedt, D. Jarnević, I. Vrkljan, S. Drakulić, I. Sajko), te teorijske radove (Ph. Lejeune, E. Grosz, Toril Moi, H. Sablić Tomić, Z. Janeković, T. Cosslett, B. Johnson, J. Butler, J.Watson – S. Smith, K. Siegel). Konačni izbor tekstova uskladit ćemo s interesima polaznica kolegija.

Kolegij: Pisati sebe – čitanja Zagorkinih autobiografskih tekstova
Rada Borić

Kolegij će se baviti feminističkim čitanjem i tumačenjem Zagorkinih autobiografskih tekstova, a studentice će se okušati i u pisanju vlastitoga autobiografskog teksta.

Zagorkini autobiografski tekstovi otvoreni su čitanjima „ženskih životnih priča“, primjeri samooblikovanja identiteta, traženja društvene „ovjere“ i napora upisivanja „subverzivnog subjekta“.

Na autobiografski tekst gledat ćemo i kao na političku strategiju osnaživanja žena imajući pri tom u vidu opasnosti mogućeg „upadanja“ u privilegiranje iskustvenoga u odnosu na književno.

U okviru kolegija Maša Grdešić će govoriti o Zagorkinom Kamenu na cesti kao feminističkom Bildungsromanu, a Iva Grgić Maroević će nam približiti autobiografije triju Zagorkinih talijanskih suvremenica.

Za kvalitetno sudjelovanje potrebno je pročitati Što je moja krivnja? (u: Autobiografije hrvatskih pisaca, priredio Vinko Brešić, AGM, Zagreb 1997.) i Kamen na cesti, August Cesarec, Zagreb 1987.; Školska knjiga, Zagreb 2008.).

Kolegij: (Ne)moguće autobiografije: feminističke intervencije
Jasmina Lukić

1. Autobiografija kao (ne)mogući žanr: od formalizma do personalizirane kritike
2. Identitet i subjektivitet u (kvazi)autobiografskoj prozi
3. Sjećanje, kognicija, naracija
4. Stilske vježbe

Najava programa.

Kako se prijaviti za obrazovni program.