U sklopu Ciklusa predavanja o Mariji Jurić Zagorki i ženskoj književnosti, ovoga četvrtka, 26. veljače u 17 sati u Memorijalnom stanu MJZ, održat će se predavanje ‘Vila – nestvarna, tanka, divlja, strašna, gizdava, galantna, zla…’ prof. dr. sc. Ljiljane Marks, znanstvene savjetnice Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Zanimanje za istraživanje i opisivanje izdvojenih ženskih likova u tradicijskome pripovijedanju relativno je novo, seže u polovicu 20. st. i tek se doista u posljednjim godinama može govoriti o ‘senzibilizaciji’ problema u svjetskoj literaturi. Nema preglednoga rada koji bi obuhvaćao prikaz žene u europskoj usmenoj tradiciji — osim natuknica u raznim svjetskim enciklopedijama bajki, gdje ženski likovi nisu analizirani prema svojem djelovanju ili po svojim posebnim osobinama, nego u opoziciji prema muškim junacima: svaki je motiv ili tip priče gledan iz vizure muškoga junaka – osim kad je riječ o pričama sa samo ženskim bićima – vilama, suđenicama ili demoniziranim vješticama.

Predavanje će tematizirati postanak vila, suživot s ljudima, prepletanje s ostalim ženskim likovima – sve to, naravno, uz pomoć tekstova hrvatskih usmenih predaja.

Predavanja se održavaju svaki treći četvrtak u mjesecu,u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, u 17 sati.

Ulaz je slobodan, dobrodošli/e!

vila