Promjena radnog vremena Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke

Od 1. ožujka 2018. Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke otvoren je za  posjetitelje četvrtkom od 11 do 16 h.