Ciklus predavanja o Mariji Jurić Zagorki

Predavanja se održavaju svaki treći četvrtak u mjesecu,

u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, u 19 sati.

U četvrtak, 19. svibnja u 19 sati,

Branka Vegar održat će predavanje

U sjeni Marije Jurić Zagorke – Moja češkoaustrijska baka Aurelija

Staleški odgoj, rodne sličnosti i razlike u talogu migracija za vrijeme i poslije Prvog svjetskog rata obilježile su Zagorkin drugi brak izvan novostečene obitelji. Sociokulturna pozadina njezine intime u vrtlogu mijena, zbog nove elite i stare staleške svite češkomoravskog i bečkog pedigrea ostala je duboko zakopana u samozatajnosti bića. Danas to razdoblje ondašnjih brendova poput cikorije, šihtova sapuna, obojenog stakla iz poznate bečke staklane „Slama“, umjesto špiritusnom lampom, osvjetljavamo kompjuterskim zrakama kao davnu zajedničku povijest.

Bogatu ostavštinu Marije Jurić Zagorke morat ćemo i dalje tražiti u europskim izvorima, umjesto u Zagrebu iz europskog ugla. A htjela je biti samo n a š a ženska. Tako razmišlja pranećakinja Zagorkine životne ljubavi i drugog supruga, Amadeusa-Amadeja Slavka Wodwarke, novinara Zagreber Tagblatta, komediografa i osobenjaka u obitelji. I vjeruje da su se u Zagrebu toga vremena zbog ljubavi događala čuda!

Branka Vegar diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu hrvatski jezik i književnost, ruski jezik i književnost i engleski jezik. Njemačku književnost 20. stoljeća studirala je na Neue Philologie u Tubingenu.

Radeći u nastavi u Tubingenu u SR Njemačkoj, zatim u Beču i Salzburgu u Republici Austriji bavila se multinacionalnim razredima u timskom radu (Team teaching), problematikom bilingvalizma i multikulturalizma. Bila je koordinatorica nastave i predavačica na Pedagoškom institutu u Beču i Salzburgu, kao i sudionica okruglih stolova na temu interkulturalizma. Nakon umirovljenja predavala je kao članica tima nevladine udruge Interkultura u Zagrebu.

Stručne radovi iz područja lingvistike objavila je u časopisu Migracije i u nastavcima u Vjesniku, Školskim novinama i u tjednicima. Za rad u nastavi nagrađena je od strane Ministarstva za nastavu, umjetnost i sport (BMUKS) u Beču i Salzburgu. Austrijski Caritas dvaput ju je nagradio za rad s izbjeglicama u razdoblju Domovinskog rata u Hrvatskoj za njihova boravka u školama u Austriji.

Objavljivala je pjesme u časopisima, izdala zbirku pjesama Kapi tišine (Zagreb). U Salzburgu je tiskana dvojezična zbirka priča (na njemačkom i hrvatskom) Stimme aus der Ferne / Glas iz daljine, a u časopisu DaF u Bonnu pripovijetka „Blaue Flugel“.