Romani

Bibliografija romana Marije Jurić Zagorke Buntovnik na prijestolju.[Grička vještica]. Od 16. 4. 1927. (br. 5457) do 16. 12. 1927. (br. 5698). „Jutarnji list“. Zagreb Crni kabinet Marije Terezije. [Grička vještica]. Od 2. 12. 1925. (br. 329) do 2. 10. 1926. … više

Drame

Zagorkine drame na repertoarima hrvatskih kazališta Izvori: Badalić, Bibliografija hrvatske dramske i kazališne umjetnosti Hećimović, Repertoar hrvatskih kazališta HNK Zagreb Što žena umije. Izvorna gluma u jednom činu. Praizvedba: 8. 1. 1901. Novi roman. Izvorna gluma u jednom činu. Praizvedba: … više

Novinski članci i književni tekstovi

Anotirana bibliografija Zagorkinih novinskih članaka i književnih tekstova objavljivanih u časopisima i novinama te članaka (polemika, kritika) drugih autora (izbor)     „Bršljan“: 1. „Seljak“. Bršljan, br. 3, Zagreb, 1. 3. 1896. Str. 74-87. Pripovijetku koja hvali hrvatskog seljaka i … više

Bibliografija

Poznato je kako je Zagorkina bibliografska građa/građa o Zagorki brojna, raznovrsna, razasuta, tek manjim dijelom primjereno suvremenim stručnim kriterijima vrednovana i interpretirana, pa njezino sređivanje iziskuje sustavan, metodički i entuzijastičan, stručni rad. Prvi korak u tom smjeru bila bi izrada … više