U sklopu Ciklusa predavanja u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, u srijedu, 26.6.2019. u 19 sati, u suradnji UIII / AIIR i Centra za ženske studije (Dolac 8), ugostit ćemo Jelenu Petrović i predavanje pod naslovom “Politike ljubavi i borbe”.

Autorica o svojem predavanju kaže: “Jugoslovenske autorice iz međuratnog perioda (poput Marije Kokalj-Željeznove, Milke Žicine, Julke Hlapec Đorđević, Fedy Martinčić, Ljudmile Pivko i dr.) pokazale su koliko su politike afekta, društvenih imaginacija i emancipacijskih borbi bile važne ne samo za angažirano žensko autorstvo dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, već i za radikalnu promjenu društvene svakodnevice. Ženska borba protiv ustaljenih odnosa moći i depolitiziranih emocija, pokrenula je još tada niz pitanja čiji su odgovori vodili ka kasnijoj revolucionarnoj promjeni društva naročito po pitanju položaja žena.”

Cijeli sažetak predavanja potražite ovdje.

Foto: zahvaljujemo Antikvarijat – knjižari Srce lubenice.