PROGRAM OKRUGLOG STOLA
Gdje je rod u kulturnim politikama?

Zagreb, 28. studenog 2011. (ponedjeljak)

___Europski dom, Jurišićeva 1___

10:00 – 10:15 Registracija sudionika/ca

10:15 – 10:30 Rada Borić i Sandra Prlenda: Uvodna riječ organizatorica

Moderatori: Milan Živković i Nataša Petrinjak

10:30 – 10:45 dr.sc. Mirjana Adamović, Institut za društvena istraživanja: Kritika kulturnih politika iz perspektive ženske kulturne elite

10:45 – 11:00 Milan Živković, predsjednik Savjeta za kulturu i medije SDP-a: Rod, kultura i politika u konceptu kulturno održivog razvitka

11:00 – 11:15 dr.sc. Andrea Zlatar, Filozofski fakultet: Neudate, nevoljene, odbačene, ljubavnice: rod u kulturnim politikama

11:15 – 11:30 Nataša Petrinjak, novinarka: Kulturne politike: potencijal ženskog diskurzivnog uključivanja

11:30 – 12:00 Rasprava

12:00 – 12:15 Pauza

12:15 – 12:30 mr.sc. Veljko Mihalić, stručni savjetnik u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport: Suradnja Centra za ženske studije i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport na promociji Marije Jurić Zagorke

12:30 – 12:45 Katarina Pavić, koordinatorica Saveza udruga Klubtura/Mreža Clubture: Umrežavanje na nezavisnoj kulturnoj sceni – Savez udruga Klubtura/Mreža Clubture

12:45 – 13:15 Rasprava

13:15 – 14:00 Zakuska

Organizatorice: Centar za ženske studije.

Program podupiru: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Ministarstvo kulture RH, Europska komisija, Ured za udruge Vlade RH.

This project is funded by the European Union
Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije