Centar za ženske studije, Zagreb,

u suradnji s
Odsjekom za komparativnu književnost
Filozofskog fakulteta u Zagrebu

objavljuje

Poziv za sudjelovanje na znanstvenom skupu:


ZAGORKA – ŽIVOT, DJELO, NASLIJEĐE (stalna tema)

FEMINIZAM, ANTIFEMINIZAM I KRIZA (glavna tema);

koji će se održati 26. i 27. studenog 2010. u Zagrebu.

Najavljujući četvrte Dane Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje na dvodnevnom znanstvenom skupu s dvije teme – stalnom temom Zagorka – život, djelo, naslijeđe, i ovogodišnjom glavnom temom Feminizam, antifeminizam i kriza.

S dvije predložene teme nastavljamo razvijati koncept Zagorkinih dana (23.-28.11.2010.) i znanstvenog skupa kao središnjeg mjesta za raspravu o ženskom autorstvu, odnosno o percipiranju, vrednovanju i ovjeri stvaralaštva žena u različitim društvenim, povijesnim i kulturnim kontekstima.

ZAGORKA – ŽIVOT, DJELO, NASLIJEĐE

(stalna tema)

Tri prethodna skupa pokazala su da postoji živ interes za istraživanje Zagorke kao autorice – književnice, novinarke te javne osobe i povijesne figure, koji počiva na osuvremenjenom pristupu književnom polju i kulturnoj i ženskoj povijesti. Još uvijek prevladava interes za Zagorkin književni tekst, koji se analizira primjenom feminističkih, psihoanalitičkih, sistemskih, strukturalističkih i drugih teorija, ali je prisutan i jak interes za Zagorku kao kreatoricu popularne kulture (urednicu ženskih časopisa, autoricu popularnih žanrova, popularizatoricu nacionalnih i feminističkih ideja i povijesnih sadržaja). Pozivamo i suradnice/ke na nastavak takvih istraživanja i predstavljanje njihovih rezultata na skupu, bilo da je riječ o sustavnom produbljivanju analize, ili o novim i inovativnim pristupima te radu na različitoj građi. Pored toga, i nadalje pozivamo na širenje tematskog područja priloga u više smjerova: istraživanje Zagorke u javnosti i privatnom životu, upotpunjavanje bibliografije i biografskih podataka i interpretacija, usustavljivanje spoznaja o Zagorkinoj novinarskoj, kazališnoj i aktivističkoj djelatnosti, recepcija, multimedijalnost i obrade djela, politika pozicioniranja Zagorke u kanonu i kulturnom pamćenju… Sva književnopovijesna i historijska istraživanja hrvatske (srednjoeuropske, jugoslavenske) kulture vremena u kojem je Zagorka djelovala također su dobrodošla (književni i ženski časopisi, književna kritika, ženski pokret, srodni književni žanrovi, nacionalna i popularna kultura i druge teme). Skup je podjednako otvoren i iskusnijim i mlađim istraživačima/cama.

FEMINIZAM, ANTIFEMINIZAM I KRIZA
(glavna tema)

Zagorkino suočavanje s mizoginijom na svakom koraku novinarskog i književnog djelovanja paradigmatsko je za odnos patrijarhalne kulture prema ženama. Usprkos uspjesima emancipacijskih i politika rodne ravnopravnosti, mizogine i antifeminističke stavove, predrasude i reakcije, izravne ili neizravne, moguće je detektirati kako u javnom govoru, tako i u znanstvenom, stručnom i kritičkom diskurzu. Oni predstavljaju oblik i sredstvo strukturiranja društvene moći te su analitički korisni u istraživanjima poredaka moći u različitim vremenskim razdobljima i kulturnim kontekstima. Feminizam nastoji rastočiti patrijarhalnu matricu i shemu dominacije jednog spola te se uspostavlja kao politički diskurz, dok mu antifeminizam suprotstavlja negativnu argumentaciju o vječnoj prirodi spola i zaključivanje opterećeno predrasudama. Kako bi se otvorio prostor za suočavanje dva diskurzivna modela u vremenu globalne gospodarske, idejne i ekološke krize čije je uzroke moguće interpretirati iz feminističkog kuta, pozivamo zainteresirane da prijave izlaganja tematski vezana uz navedene probleme, poput sljedećih mogućih tema: povijesno i suvremeno manifestiranje mizoginije i antifeminizma, antifeminizam u režimima pamćenja, ideje o ženskoj i muškoj prirodi, predodžbe o ljudskosti, globalna kriza i obespravljenost u kontekstu povijesnih i suvremenih rodnih režima, feministički odgovori na krizu, psihoanalitički pristup mizoginiji, mizoginija i antifeminizam u filozofiji, književnosti, politici i medijskom diskurzu, mizoginija i antifeminizam u uvjetima informatičke revolucije, manifestacije nasilja, prakse otpora i subverzije itd.

Prihvatit će se izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sažetak izlaganja (između 150 i 300 riječi) s kraćim životopisom molimo poslati do 15. rujna 2010. na adresu

Centar za ženske studije
Dolac 8
10000 Zagreb, Hrvatska,

odnosno na e-mail adresu zenstud@zamir.net.