Predavanje se održavaju svaki treći četvrtak u mjesecu,

u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, u 19 sati.

U četvrtak, 16. veljače 2012. u 19 sati,

dr.sc. Suzana Coha održat će predavanje

Ženska lica modernosti: Zagorkin Ženski list (1925-1938)

Iako su njezino književno stvaralaštvo te kulturni i društveni rad uopće kroz povijest nerijetko bili minorizirani, recepcija Marije Jurić Zagorke imala je i svjetliju stranu koja je naglašavala njezin utjecaj na širenje hrvatske čitalačke publike te posljedični etičko-politički doprinos nacionalnoj identifikaciji, liberalizaciji i demokratizaciji hrvatskoga društva. Međutim, ni oni koji su joj, s reminiscencijama na F. Supila, priznavali da je (bila) “muž na mjestu”, nisu se uglavnom osvrtali na ženske časopise što ih je Zagorka uređivala. Uzrok tomu mogao bi se pronaći u tradicionalnim teleološkim historiografskim konceptima po kojima je povijest svojevrstan proces progresa ljudske (maskulinom vizurom definirane) racionalnosti, dok se “ženske stvari” i “ženski posli” doživljavaju iracionalnima, trivijalnima, regresivnima i oprečnima istinskim modernizacijskim tendencijama.

Ukoliko se, međutim, na tragu razmatranja Rite Felski (The Gender of Modernity, 1995), fenomeni koji su se tradicionalno shvaćali “tipično ženskima” s margine izmjeste u središte (književno)historiografskih istraživanja, uvriježene bi predodžbe modernosti mogle poprimiti drugačiji rodni predznak. U tome smislu kao zanimljiv artefakt hrvatske kulturne, ali i književne međuratne povijesti nameće se i Zagorkin Ženski list, sadržaji kojega, kako će se u izlaganju nastojati pokazati, mogu doprinijeti ne samo preosmišljavanju uloge ženskih identiteta u modernizacijskim trendovima, nego i rekonceptualizaciji samoga pojma modernosti.

Ulaz slobodan, dobrodošli/e!