Bilo je ljeto ’92. kada sam napokon odlučila vidjeti o čemu su to knjige koje sam oduvijek gledala na našoj najgornjoj polici regala u dnevnom boravku. Odrastala sam gledajući tih 8 debelih knjiga istog uveza, odmah u nastavku svih, do tada, izdanih svezaka Opće enciklopedije, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Potpuno nesvjesna kako tim činom otvaram sebi put u jedan sasvim novi svijet, to ljeto ’92. izvukla sam prvu od osam knjiga.

Otvorila sam prvi svezak Gordane i opčinjena likovima iz romana, opisima života na dvoru i gradovima te ljubavnim pričama, viteškim borbama, zavjerama i intrigama, spremno prihvatila pozivnicu u svijet Marije Jurić Zagorke. Roman Gordana, kao prvi Zagorkin roman koji sam pročitala i kroz koji sam spoznala mnogo povijesnih događaja i ličnosti te gradove i mjesta, ima i uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu.

Danas, 30 godina kasnije, još uvijek mu se rado vraćam.

 

Sanja M. (46)

 

Na fotografiji: dvorac Brezovica, prosinac 2023.