Zagorkina ”Grička vještica” među prvim je knjigama u svijetu koje progovaraju o progonima vještica. Povijesna istraživanja o ovoj temi tek se od 19. stoljeća ozbiljnije provode, a u hrvatskoj historiografiji njima se bave Ivan Tkalćić, Josip Bojničić i Emil Laszowski. Inače stručni suradnici Zagorke na nastanku ovog i brojnih drugih djela. Roman koji će nastati u svijetu književnosti među prvima progovara o ”vješticama” kao junakinjama priče. Roman naravno ima i svoj povijesni ovkir, nastao na iscprnim istraživanjima negove autorice.

 

Povijesni tijek

Progoni vještica kasne u hrvatskim zemljama, tek od 1699.g. bilježe se masovni procesi. Slučajevi vještičarenja nisu odsutni iz suđenja i pojavljuju se u spisima od 14. stoljeća, ali samo kao pojedinačni procesi. Vještičarenje i čarobnjaštvo je pripadalo u skupinu najtežih delikata, uz teška razbojstva, ubojstva, krivotvorenje gradskih pečata i isprava. Slučajevima čarobnjaštva, a kasnije i progonima vještica, bavili su se gradski, plemićki i županijski sudovi. U hrvatskim zemljama nije zabilježeno procesuiranje od strane inkvizicije.

Prikaz spaljivanja vještice u  Beču 1538. godine. Ullstein Bild. (Preuzeto: science.smith.edu)

Isprva se ovaj zločin tretirao relativno blago, no od 15. stoljeća kazne postaju drastičnije, što je rezultat intenzivnije socijalne kontrole, koja se odražava i na pooštravanje kaznenog prava. Tijekom 15., 16. i većine 17. stoljeća procesi protiv vještica odvijat će se tek povremeno. No tijekom 17. stoljeća stav Crkve i sudskih instanci u hrvatskim zemljama polako će zaoštravati svoj odnos prema pitanjima čarobnjaštva.

Čitanjem sudskih spisa od kraja 16. i početka 17. stoljeća mogu se, pored štetnog čarobnjaštva, zamijetiti i elementi poput spomena vraga, coprničke družbe i sličnih optužbi, koji upućuju na zaključak kako stereotip dijabolične vještice postaje dio vjerovanja, što je jedan od preduvjeta za razvoj masovnih progona. Širenje ovakvih vjerovanja može se povezati i s djelovanjem isusovaca, koji su utjecajniji na ovim prostorima od početka 17. stoljeća. Također u spomenutom razdoblju dolazi o promjene vanjskih prilika, odnosno prestanka osmanske opasnosti, a stvarni vanjski neprijatelj koji je do tad bio glavno utjelovljenje zla, nije ostavljao puno vremena za potragu za unutarnjom prijetnjom.

 

Praxis criminalis

Nesumnjivo do prijelomne promjene u pogledu tretiranja zločina čarobnjaštva dolazi kada 1656. godine Ferdinand III izdaje ”Zakonik o sudskom kaznenom postupku”, koji se popularno naziva Ferdinandeja ili Praxis criminalis. Zakon je formalno vrijedio za područje Donje Austrije, ali ne i Ugarske ili Hrvatske i Slavonije. Kako na spomenutom području nije postojao zakon koji bi regulirao kazneno pravo, počinje se primjenjivati i u ovim prostorima. Ovaj zakon je postao dio sudske prakse i 1697. godine uvršten je u Zbornik prava Ugarske i pripojenih joj zemalja.

Početkom primjene odredbi o čarobnjaštvu iz Kriminalne prakse procesi protiv vještica u Hrvatskoj i Slavoniji prerastaju u progon vještica. Masovnosti progona pridonose zbog odredbi koje predviđaju ispitivanje optuženica uz korištenje sprava za mučenje; zahtjeva da se imenuju ostale ”pripadnice coprničkog ceha”, a ispitivane pod torturom žene prokazuju mnoge druge kao vještice; kao i činjenice da istražitelji imaju točne upute kako pronaći inkriminirajuće dokaze.

Kriminalna praksa. Fotografija preuzeta s https://www.europeana.eu/en/item/9200110/BibliographicResource_1000126624796

 

Popis literature:

Povjestni spomenici slobodnog kraljevskog grada Zagreba priestolnice Kraljevine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske, sv. IV.-VIII., Knjige sudbenih poziva i presuda. prir. Ivan Krstitelj Tkalčić. Zagreb: Brzotiskom K. Albrechta, 1897-1902.
The laws of the medieval kingdom of Hungary, 1000-1301, sv. 1. ur. János M. Bak, György Bónis i James Ross Sweeney. Idyllwild: C. Schlacks, 1999.
Bailey, Michael. „The feminization of magic and the emerging idea of the female witch in the late middle ages“. Essays in Medieval Studies 19 (2002.): 120-134.
Bayer, Vladimir. Ugovor s đavlom: procesi protiv čarobnjaka u Evropi a napose u Hrvatskoj. Zagreb: Informator, 1982.
Kieckhefer, Richard. European witch trials: their foundations in popular and learned culture, 1300-1500. Berkeley etc.: University of California Press, 1976.
Lengyelová, Tunde. „The mystery of birth: magic, empirical and rational approaches to women’s medicine in the medieval and early modern period”. U: The Role of Magic in the Past, ur. Blanka Szeghyová, 117-136. Bratislava: Pro Historia, 2005.
McGuire, Linda. „From Greek myth to medieval witches: infertile women as monstrous evil”.

Naslovna fotografija: Manuela Tunjić za kostimiranu edukativnu šetnju “Iz Zagorkina pera”

 

Tekst sastavila: Martina Findrik