Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke poziva vas na predavanje Vesne Barilar „Vodič kroz figure otpora u Zagorkinim romanima“ koje će se održati u četvrtak, 08.12.2022. s početkom u 19 h u sklopu Ciklusa predavanja u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke.

Zamislimo li na trenutak postojanje, zasad još uvijek imaginarnog kanona popularne književnosti, na samom njegovom vrhu bez konkurencije će „zasjesti“ upravo Marija Jurić Zagorka.

Iako su njezini najpopularniji romani upravo povijesne romanse, one izvrću konvencije samog žanra, i pretvaraju se u romane „samootkrivanja i samoosvješćivanja“ kako to pojašnjava Rita Felski, prema čijim bi se uvidima Zagorkini romani bez ikakve dvojbe mogli uvrstiti u feminističku književnost jer su na „kritički način svjesni podređenog položaja žena, te rod shvaćaju kao problematičnu kategoriju“. Zagorkinim junakinjama, kako pozitivnim, tako i negativnima, stalo je, prije svega, do osvajanja osobne (a ponekad i kolektivne) moći i slobode, pronalaska “svog mjesta pod suncem”, čime ih autorica pozicionira domenu djelovanja koja se tada smatrala muškom. Upravo stoga, Zagorkine romane možemo čitati i kao radikalne fantazije o ženskoj moći, koji imaju za cilj potaknuti žene na djelovanje i ostvarivanje vlastitih sloboda, vlastitih potencijala, vlastite moći.

Upravo pitanjem kako svoju slobodu i moć re/kreiraju, unutar niša krutih patrijarhalnih okvira Nera, Gordana, Dorja, Elizabeta Kumanka, Katarina Lehotska i Beatrice Aragonska bavit ćemo se na ovom predavanju, koje će biti kombinirano čitanjem pojedinih reprezentativnih ulomaka romana.

Veselimo se Vašem dolasku!

Program podupire Gradski ured za kulturu Grada Zagreba