Danas, 14. lipnja 2022. u Centru za ženske studije/Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke održana je promocija zbornika sa znanstveno-književnog skupa Marija Jurić Zagorka – život, djelo, nasljeđe koji se održao u sklopu manifestacije Dani Marije Jurić Zagorke 23. i 24. studenoga 2018.

Zbornik pod nazivom “Posebna soba: Žensko nasljeđe: roba, spektakl ili muzej za sve objavljen je u suizdavaštvu Centra za ženske studije, Instituta za etnologiju i folkloristiku i Sveučilišta Sjever, a tiskan je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.