Romani

Bibliografija romana Marije Jurić Zagorke

Buntovnik na prijestolju.[Grička vještica]. Od 16. 4. 1927. (br. 5457) do 16. 12. 1927. (br. 5698). „Jutarnji list“. Zagreb

Crni kabinet Marije Terezije. [Grička vještica]. Od 2. 12. 1925. (br. 329) do 2. 10. 1926. (br. 272). „Novosti“. Zagreb

Crveni ocean. Od 2. 7. 1918. (br. 23629) do 23. 6. 1919. (br. 2716). „Jutarnji list“. Zagreb

Delivuk. Od 21. 2. (br. 1) do 31. 10. 1918. (br. 33). „Zabavnik“. Zagreb

Dvorska kamarila Marije Terezije. [Grička vještica]. Od 3. 10. 1926. (br. 5264) do 15. 4. 1927. (br. 5456). „Jutarnji list“. Zagreb

Gordana. Od 16. 4. 1933. (br. 7619) do 1. 10. 1935. (br. 8505). „Jutarnji list“. Zagreb

Gordana. 1957-1961. (1. dio 1957., 2. dio 1958., 3. dio 1958.-1961.) Edicija „Pučko štivo“. Zagreb.

Gordana. 1966. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 9-16. Stvarnost. Zagreb

Gordana. 1976-1977. 12 sv. Stvarnost. Zagreb

Gordana. 1979. 12 sv. Stvarnost. Zagreb

Gordana. 1984. 12 sv. Stvarnost: Liber. Zagreb

Gordana. 2007. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 15-26. Školska knjiga. Zagreb

Gornjogradska kneginja. [Kneginja iz Petrinjske ulice]. Od travnja 1925. (br. 1) do prosinca 1927. (br. 8). „Ženski list“. Zagreb

Grička vještica. Od 28. 7. 1912. do 24. 8. 1913. „Male novine“. Zagreb

Grička vještica. „Zabavnik“. Od 1. 1. 1919. do 24. 4. 1919. – zatim prekinuto izdavanje romana zbog nesuglasica između uredništva lista i autorice.

Grička vještica. [192o?] Naklada Tipografija. 6 svezaka. Zagreb

Grička vještica. 1953. „Slobodna Dalmacija“. Split

Grička vještica. 1963. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 1-4. Stvarnost. Zagreb

Grička vještica. 1964. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke (2. izd.), sv. 1-4. Stvarnost. Zagreb

Grička vještica. 1971. „Studio“. 64 sveščića. Zagreb

Grička vještica. 1972. 7 sv. Stvarnost. Zagreb

Grička vještica. 1977. 7 sv. Stvarnost. Zagreb

Grička vještica. 1979. 7 sv. Stvarnost. Zagreb

Grička vještica. 1982. 7 sv. Stvarnost: Liber. Zagreb

Grička vještica. 1985. 7 sv. „August Cesarec“. Zagreb

Grička vještica. 1986. 7 sv. „August Cesarec“. Zagreb

Grička vještica. 1987. 7 sv. „August Cesarec“. Zagreb

Grička vještica. 1995. 3 sv. Naklada „Marija Jurić Zagorka d.o.o.“ i Grafički zavod Hrvatske. Zagreb

Grička vještica. 2004. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 1-7. Školska knjiga. Zagreb

Grička vještica. 2012. 6 sv. EPH Media d.o.o.

Jadranka. 1953-1954. Edicija „Pučko štivo“. 62 sveščića. Zagreb

Jadranka. 1966. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 8. Stvarnost. Zagreb

Jadranka. 1973. „Vjesnik“. 16 sveščića. Zagreb

Jadranka. 1977. Stvarnost. Zagreb

Jadranka. 1979. Stvarnost. Zagreb

Jadranka. 1983. Stvarnost: Liber. Zagreb

Jadranka. 1987. „August Cesarec“. Zagreb.

Jadranka. 1989. 2 sv. Mladost. Zagreb.

Jadranka. 2006. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 10-11. Školska knjiga. Zagreb.

Kamen na cesti. 1938. Tiskara Merkantile. Zagreb

Kamen na cesti. 1967. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 17. Stvarnost. Zagreb

Kamen na cesti. 1977. Stvarnost. Zagreb

Kamen na cesti. 1979. Stvarnost. Zagreb

Kamen na cesti. 1983. Stvarnost: Liber. Zagreb

Kamen na cesti. 1987. „August Cesarec“. Zagreb

Kamen na cesti. 1990. Mladost. Zagreb

Kamen na cesti. 2008. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 27. Školska knjiga. Zagreb

Kamen na cesti. 2012. 2 sv. EPH Media d.o.o.

Kaptolski antikrst. Od 21. 2. 1925. (br. 1) do 19. 6. 1926. (br. 23). „Hrvatska metropola“. Zagreb

Kći Lotršćaka. Od 1. 11. 1919. (br. 2839) do 20. 7. 1920. (br. 3054). „Jutarnji list“. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1962. 35 sveščića. Izdaje Leo Car. Tisak „Otokar Keršovani“. Pula

Kći Lotršćaka. 1967. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 17. Stvarnost. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1973. „Vjesnik“. 8 sveščića. Zagreb.

Kći Lotršćaka. 1977. Stvarnost. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1979. Stvarnost. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1983. Stvarnost: Liber. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1987. „August Cesarec“. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1989. Mladost. Zagreb

Kći Lotršćaka. 1993. „Katarina Zrinska“. Zagreb.

Kći Lotršćaka. 2006. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 13. Školska knjiga. Zagreb

Kći Lotrščaka. 2012. EPH Media d.o.o.

Kneginja iz Petrinjske ulice. Od 23. 1. 1910. (br. 334) do 24. 9. 1910. (br. 570). „Hrvatske novosti“. Zagreb

Kneginja iz Petrinjske ulice. 1910. Preštampano iz „Hrvatskih novosti“. Prva hrvatska radnička tiskara. Zagreb

Kneginja iz Petrinjske ulice. 1988. Mladost. Zagreb

Kneginja iz Petrinjske ulice. 2009. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 28. Školska knjiga. Zagreb

Kontesa Nera. 1960-1962. 203 sveščića. Edicija „Pučko štivo“. Izdaje Leo Car. Tisak „Otokar Keršovani“. Pula

Kraljica Hrvata [3. dio Gordane]. Od 1. 5. 1937. (br. 9074) do 3. 9. 1940. (br. 10277). „Jutarnji list“. Zagreb

Krijeposni griješnici. Od siječnja 1929. (br. 1) do svibnja 1930. (br. 5). „Ženski list“. Zagreb

Mala revolucionarka. Od siječnja 1939. do travnja 1941. „Hrvatica“. Zagreb

Mala revolucionarka. 1941. Izdanje „Hrvatice“. Tipografija d.d. Zagreb

Mala revolucionarka. 1988. Mladost. Zagreb

Mala revolucionarka. 2009. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 28. Školska knjiga. Zagreb

Modri đavo. Od 2. 1. 1926. do 9. 9. 1926. „Hrvatska metropola“. Zagreb

Na cesti. [Kamen na cesti]. 1932-1934. „Ženski list“. Zagreb

Na mučilištu. [Kamen na cesti]. 1936. „Hrvatski dnevnik“. Zagreb

Neznano čudo Zagreba. [Jadranka]. Prvi dio romana od 5. 9. 1943. (br. 208) do 8. 9. 1944. (br. 208). Drugi dio romana od 3. 12. 1944. (br. 281) do 6. 5. 1945. (br. 103). „Nova Hrvatska“. Zagreb

Plameni križari [Plameni inkvizitori].Od 15. 1. 1928. (br. 5726) do 21. 11. 1929.(br. 6394). „Jutarnji list“. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1962. Izdaje Leo Car. Tisak „Otokar Keršovani“. Pula

Plameni inkvizitori. 1965. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 7. Stvarnost. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1972. „Studio“. 22 sveščića. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1977. 2 sv. Stvarnost. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1979. 2 sv. Stvarnost. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1983. 2 sv. Stvarnost: Liber. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1986. U: Biblioteka Džepna knjiga, no. 18. „August Cesarec“. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1987. 2 sv. „August Cesarec“. Zagreb

Plameni inkvizitori. 1989. Mladost. Zagreb

Plameni inkvizitori. 2006. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 8-9. Školska knjiga. Zagreb

Plameni inkvizitori. 2012. 4 sv. EPH Media d.o.o.

Pobjeda ljubavi. 1923. [s. n.] Tisak i naklada St. Kugli. Biblioteka moje kćerke, sv. 2. Zagreb

Pobjeda ljubavi. 2011. Ognjište, Knjižnica Trnovačka ruža, knj. 3. Zagreb

Proročanstvo sa Kamenitih vrati. [Gordana]. Od 29. 6. 1930. (br. 6609) do 12. 6. 1932. (br. 7313). „Jutarnji list“. Zagreb

Pustolovine novorođenog Petrice Kerempuha (Šaljivi reporterski roman). Od siječnja 1939. do kolovoza 1940. „Hrvatica“. Zagreb

Republikanci. Od 3. 1. 1914. (br. 1) do 12. 2. 1916. (br. 7). „Ilustrovani list“. Zagreb

Republikanci. 1924. Jugoslovenska štampa. Zagreb

Republikanci. 1945. Hrvatski tiskarski zavod. Zagreb

Republikanci. 1964. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 5. Stvarnost. Zagreb

Republikanci. 1973. „Vjesnik“. 14 sveščića. Zagreb

Republikanci. 1977. Stvarnost. Zagreb

Republikanci. 1979. Stvarnost. Zagreb

Republikanci. 1983. Stvarnost: Liber. Zagreb

Republikanci. 1987. „August Cesarec“. Zagreb

Republikanci. 1989. Mladost. Zagreb

Republikanci. 2006. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 14. Školska knjiga. Zagreb

Republikanci. 2012. 3 sv. EPH Media d.o.o.

Roblje. Od 18. 9. 1899. (br. 214) do 30. 9. 1899. (br. 225). „Obzor“. Zagreb

Roblje. 1899. Preštampano iz „Obzora“. Dionička tiskara. Zagreb

Sud Božji. [epilog Gordane]. Od 6. 10. 1940. (br. 10310) do 19. 3. 1941. (br. 10472). „Jutarnji list“. Zagreb

Suparnica Marije Terezije. [Grička vještica] Od 21. 11. 1929. (br. 6394) do 4. 5. 1930. (br. 6554). „Jutarnji list.“ Zagreb.

Špijunka (roman iz historije Zagreba pod konac XVIII. vijeka). 1956. Edicija „Pučko štivo“. Izdavač: Marija Jurić, Zagreb. Tisak: „Otokar Keršovani“, Pula.

Tajna Krvavog mosta. Od 6. 5. 1911. (br. 122) do 26. 3. 1912. (br. 82). „Male novine“. Zagreb

Tajna Krvavog mosta. 1911. Dionička tiskara. Zagreb (preštampano iz „Malih novina“)

Tajna Krvavog mosta. 1953. 34 sveščića. Novinsko-izdavačko poduzeće „Slobodna Dalmacija“. Split

Tajna Krvavog mosta. [1986.?] U: Biblioteka Džepna knjiga, no. 16. „August Cesarec“. Zagreb

Tajna Krvavog mosta. 1995. Naklada „Marija Jurić Zagorka d.o.o.“ i Grafički zavod Hrvatske. Zagreb

Tajna krvavog mosta. 2012. 2 sv. EPH Media d.o.o.

Tozuki. Od 3. 4. 1922. (br. 77) do 28. 12. 1922. (br. 293). „Dva sata“. Zagreb

Vitez slavonske ravni. Od 25. 12. 1937. (br. 354) do 24. 4. 1938. (br. 112). „Hrvatski list“. Osijek

Vitez slavonske ravni. 1938. U: Biblioteka „Hrvatskog lista“, knj. 14. Tisak Građanske tiskare. Osijek

Vitez slavonske ravni. 1962. Edicija „Pučko štivo“. Izdaje Leo Car. Tisak „Otokar Keršovani“. Pula

Vitez slavonske ravni. 1965. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 6. Stvarnost. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1973. „Vjesnik“. 8 sveščića. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1977. Stvarnost. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1979. Stvarnost. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1983. Stvarnost. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1986. U: Biblioteka Džepna knjiga, no. 17. „August Cesarec“. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1987. „August Cesarec“. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1989. Mladost. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 1998. 2 sveska. Naklada „Marija Jurić Zagorka d.o.o.“ i Grafički zavod Hrvatske. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 2006. U: Sabrana djela Marije Jurić Zagorke, sv. 12. Školska knjiga. Zagreb

Vitez slavonske ravni. 2012. EPH MEdia d.o.o.

Vladko Šaretić. Od 19. 8. 1903. (br. 188) do 26. 10. 1903. (br. 244). „Obzor“. Zagreb

Vladko Šaretić. 1903. Preštampano iz „Obzora“. Dionička tiskara. Zagreb

Vladko Šaretić. 1928. Prilog „Ženskog lista“. Zagreb

Vragoljanka Trešnjevke. Od 28. 9. 1940. (br. 5959) do 27. 3. 1941. (br. 6110). „Večer“. Zagreb

Sastavila: Martina Perić