Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke poziva vas na predavanje Martine Piškor „Mala revolucionarka: život višeg građanstva u drugoj polovici 19. stoljeća“ koje će se održati u četvtak, 10.11.2022. s početkom u 19 h u sklopu Ciklusa predavanja u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke.

Ovaj najkraći Zagorkin roman vodi nas u doba Khuen-Héderváryjevog režima te borbu između dva svijeta. Revolucionarna mladež, koja predstavlja budućnost i novi poredak nakon Khuenova kraha te viši slojevi građanstva, koji predstavljaju učmalu sadašnjost Khuenova režima isprepliću se s ljubavnim problemima mladih djevojaka, varalicama, ali i kućnim problemima odličnih obitelji.

Kako je izgledao život viših slojeva građanstva u drugoj polovici 19. stoljeća, koji Marija Jurić Zagorka tako vješto i duhovito opisuje u romanu Mala revolucionarka? Odgovor na to pitanje, s posebnim osvrtom na djevojaštvo, saznat ćete na ovom predavanju koje će se održati u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8.

Veselimo se Vašem dolasku!

Program podupire Gradski ured za kulturu Grada Zagreba