1
Omot vjenčanog lista Marije Jurić Zagorke i Slavka Vodvarke

Veljača 1911.

2
Prijava M. Jurić Zagorke protiv Vladimira Šteinera pred mirovnim sudom, odgovor

28.11.1917.

3
Članska iskaznica Jugoslavenskog novinarskog udruženja

12.2.1925.

4
Ispravka prezimena u listu „Novinar“ i upit o istupanju iz članstva

22.3.1927.

5
Zaključak odborske sjednice JNU – Sekcija Zagreb o sporu između M. Jurić Zagorke i Vladimira Turkalja

20.5.1926.

6
Izmjena pseudonima „Zagorka“ prezimenom „Jurić“, obavijest

21.10.1926.

7
Sazivanje mirovnog suda zbog spora s Vladimirom Šteinerom, molba

1917.

8
Dostava legitimacije za pogodovnu željezničku vožnju i podsjetnik o neuplaćenoj članarini, obavijest

25.7.1927.

9
Uplata članarine, obavijest

19.1.1928.

10
Opomena o plaćanju članarine, obavijest

23.3.1928.

11
Odobrenje legitimacije i dostava fotografija, obavijest

26.3.1928.

12
Hitna dostava fotografija za željezničku legitimaciju, obavijest

27.4.1928.

13
Izjava o istupanju iz članstva Jugoslavenskog novinarskog udruženja, sekcija Zagreb

22.6.1928.

14
Motivi istupanja iz članstva Jugoslavenskog novinarskog udruženja, molba

1.8.1928.

15
Predaja slučaja spora između M. Jurić Zagorke i g. Vernića i g. Giromette časnom sudu, molba

17.1.1929.

16
Sadržaj dopisa koji je M. Jurić Zagorka uputila Udruženju 30.1.1929. g. upućen Vodvarški, obavijest

30.1.1929.

17
Rasprava o sporu između M. Jurić Zagorke i g. Vernića i g. Giromette, obavijest

30.1.1929.

18
Odgovor na molbu M. Jurić Zagorke o nadležnosti Odbora

22.2.1929.

19
Proslava tridesete obljetnice rada M. Jurić Zagorke, obavijest

3.4.1931.

20
Proslava tridesete obljetnice rada M. Jurić Zagorke, molba za prisustvovanjem Slavka Vodvarke

9.4.1931.

21
Proslava tridesete obljetnice rada M. Jurić Zagorke, odgovor o sudjelovanju delegata Udruženja

9.4.1931.

22
Proslava tridesete obljetnice rada M. Jurić Zagorke, obavijest o odluci o doprinosu za kupnju poklona

22.5.1931.

23
Zaposlenje i legitimacija pri Jugoslavenskom novinarskom udruženju – Sekcija Zagreb ispunjen od strane M. Jurić Zagorke

period 8.1.1935. – 1940.

24
Potvrda Hrvatskog novinarskog društva o upisu u imenik novinara

22.12.1944.

25
Osobni karton, uz napomenu o brisanju iz članstva

22.02.1949.

26
Potvrda o članstvu pri Društvu novinara N.R. Hrvatske

7.7.1951.

27
Potvrda Društva novinara N.R. Hrvatske o članstvu i statusu slobodne publicistkinje

3.12.1951.

28
Obavijest Društva novinara N.R. Hrvatske o dugu za članarinu društva i kluba

14.1.1952.

29
Rješavanje uvjeta za rad M. Jurić Zagorke na memoarima i arhiviranju dokumenata, Molba Društva novinara N.R. Hrvatske

4.2.1952.

30
Ugovor o oporuci i davanju pripomoći, upit o pravnom postupanju

17.3.1953.

31
Osmrtnica M. Jurić Zagorke

30.11.1957.

32
Potvrde o plaćanju članstva 1926. i 1927. godine

30.12.1926., 29.1.1927. i 30.7.1927.

33
Plaćanje legitimacije M. Jurić Zagorke Jugoslavenskom novinarskom udruženju – sekcija Zagreb, potvrda

13.8.1928.

34
Plaćanje članstva M. Jurić Zagorke Jugoslavenskom novinarskom udruženju – sekcija Zagreb za 1932. godinu, potvrda

1.4.1932.