Bibliografija

Poznato je kako je Zagorkina bibliografska građa/građa o Zagorki brojna, raznovrsna, razasuta, tek manjim dijelom primjereno suvremenim stručnim kriterijima vrednovana i interpretirana, pa njezino sređivanje iziskuje sustavan, metodički i entuzijastičan, stručni rad. Prvi korak u tom smjeru bila bi izrada … više